Błękit

Błękitem określam porę natchnienia ostatniego

wczesno letniego wiosennego

Co czuję fotografią zapisuję nie zepsuję

delikatności czynnej płynnej i drobnej

Radości

/KST, marzec 2017/