Dostawa Zwroty

Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej według aktualnego cennika, obrazy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

Możesz zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 72/208, 04-036 Warszawa  lub pocztą elektroniczną na adres: mail@kamilastefaniatkaczyk.com

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci  Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien zostać odesłany lub przekazany na adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 72/208, 04-036 Warszawa.

Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.